Predstavitev fluorescentnih mineralov s slovenskih najdišč:

Ime, nahajališče

Najditelj, zbirka

Čas osvetltve

Jakost fluorescence

 

navadna bela svetloba

LW – 365nm UV

Fluorit – (CaF2),Blegoš

Gorazd Tomc

12 cm

0.5 s, močna

Fluorit – (CaF2), z vključki markazita, Sovinja peč, Snovik,

Najdba Vojko Pavčič

11 cm

0.5 s, dobra

Fluorit – (CaF2) – vijoličen, zelen; kalcit

Snoviška grapa, Marjan Drolc

8 cm

0.5 s, zeleni fluorit močna, kalcit dobra, vijolični fluorit slaba

Fluorit – (CaF2) krogličasti

Snoviška grapa, Marjan Drolc

25 cm, xx 5mm

0.5 s, močna zeleni fluorit, kalcit dobra

Fluorit – (CaF2) žilasti

Tuhinjska grapa

Marjan Drolc

6 cm,

0.5 s, zelo močna

Fluorit – (CaF2)

Blegoš

Marko Koplan

10 cm,

1, močna

Fluorit – (CaF2)

Blegoš

Marko Koplan

10 cm,

1, močna

Fluorit – (CaF2)

Blegoš

Marko Koplan

10 cm,

1, močna

Cerusit - PbCO3), galenit

Mežica

7 cm

0.5 s, močna

Cerusit - PbCO3), slamnati,

 Sitarjevec, Litija

5 cm

0.5 s, dobra

Cerusit – (PbCO3), barit

Sitarjevec, Litija

zbirka Vojko Pavčič

7 cm

0.5 s, močna

Cerusit – (PbCO3), sfalerit, hidrocinkit,

Mežica

8 cm

0.5 s, močna

Cerusit – (PbCO3), galenit,

Knapovže

6 cm

0.5 s, močna

Cerusit – (PbCO3), galenit, sadra (UV roza), karbonati

Mežica

11 cm

0.5 s, močna

Sfalerit - (ZnS), aragonit

Mežica

14 cm

0.5 s, močna

 

Sfalerit - (ZnS), galenit, kalcit

Mežica

15 cm

0.5 s, dobra

Sfalerit - (ZnS),

Hydrocinkit, kalcit

Mežica

15 cm

0.5 s, dobra

Sfalerit - (ZnS), galenit, cerusit, kalcit,Hydrocinkit,

Črna na koroškem

21 cm

0.5 s, dobra

Sfalerit - (ZnS), (progasti)

Žerjav,

najdba, Vojko Pavčič

10 cm

0.5 s, dobra

Sfalerit - (ZnS), dolomitizirani kalcit

Korošica

14 cm

0.5 s, dobra

Sfalerit - (ZnS), dolomitizirani kalcit

Korošica

Xx 1 cm, obrusek

0.5 s, dobra

Sfalerit - (ZnS),

Pod Korošico,

10 cm

0.2 s, zelo močna

Anglezit, (PbSO4), galenit

Mežica,

zbirka Vojko Pavčič

7 x 5 cm, xx 3 cm

0.2 s, zelo močna

Anglezit, (PbSO4), cerusit (PbCO3), na galenitu

Mežica,

8 cm

0.2 s, zelo močna

Anglezit, (PbSO4), galenit

Sitarjevec, Litija,

6 cm, xx 9 mm

0.5 s,  močna

Aglezit, (PbSO4), galenit

Sitarjevec, Litija,

12 x 8 cm, izsek 20 mm, xx 3 mm

0.2 s, zelo močna

Anglezit, (PbSO4), hidrozinkit Mežica,

zbirka Vojko Pavčič

3 cm

0.2 s, močna

Grinokit ?(CdS), galenit

Mežica

8 cm, xx 20mm

1 s, dobra - slaba

Kalcit – (CaCO3),

Polički vrh, septarije

8 cm

0.5 s, dobra

Kalcit – (CaCO3),

Vodole

najdba Vili Podgoršek

6 cm

0.5 s, dobra

Kalcit – (CaCO3),

kamnolom Peči pri Brezovici

27 cm

1 s, slaba

sloUVDSC_2402CALCITE_RAINBOW12

Kalcit – (CaCO3),

Peči pri Brezovici

22 cm

0.3 s, močna

Kalcit – (CaCO3),

Perušica

Najdba Dejan Šauperl

7 cm

5 s, zelo slaba

Kalcit – (CaCO3),

Perušica

Najdba Dejan Šauperl

14 cm

1.5 s, slaba

Kalcit – (CaCO3),

Mežica

najdba in zbirka Jože Rihtar

21 cm

0.5 s, dobra

Kalcit – (CaCO3), tri generacije, različna fluorescenca,

Mežica

17 cm

0.5 s, dobra

Kalcit – (CaCO3),  Domžale

zbirka Vojko Pavčič

12 cm

4 s, slaba

Kalcit – (CaCO3), rdečkasti muljevec  Bodoljska grapa

11 cm

0.5 s, močna (SW, LW!)

Kalcit – (CaCO3), Šentanski rudnik

8 cm

0.5 s, močna (SW, LW!)

Kalcit – (CaCO3), sfalerit

Črna na Koroškem

11 cm

0.5 s, dobra

Dolomit CaMg(CO3)2– Aragonit (CaCO3),

Tamar, Planica 

najdba in zbirka Vojko Pavčič

15 cm

0.5 s, dobra

Kalcit – (CaCO3), Fluorit,

Smrekovec – Črna na Koroškem

najdba in zbirka Vojko Pavčič

7 cm

0.5 s, dobra

Kalcit – (CaCO3), halkopirit, kremen, malahit, azurit, pirit, peščenjak

Bodoljska grapa

9 cm

0.5 s, dobra

Kalcit – (CaCO3), karbonati, Smrekovec 

10 cm

0.5 s, dobra

Kalcit – (CaCO3), sfalerit

Mežica

zbirka Vojko Pavčič

8 cm

2 s, slaba

Kalcit – (CaCO3)

Jasovnik - Trojane

zbirka Franc Golob

9 cm

0.3 s, zelo dobra

Kalcit – (CaCO3)

Trojane

zbirka Franc Golob

9 cm

0.3 s, zelo dobra

Kalcit – (CaCO3) - vijolična, Sfalerit - oranžno, kalcit – bela fluorescenca

Pod Korošico

6 cm

0.3 s, zelo dobra

Kalcit – (CaCO3), kamena strela, Okoška gora

12 cm, xx1cm, izsek 5 cm

0.5 s, dobra

Kalcit – (CaCO3), karbonati, cerusit?, hakopirit, galenit

Okoška goraa

10 cm,

0.5 s, dobra

Siga (CaCO3),

Mežica

zbirka Vojko Pavčič

11 cm

2 s, dobra

Kalcitne kokarde (CaCO3),

Kamnolom Ušenišče, Dešen

16 cm

3 s, slaba

Beli iglasti mineral – nedoločen na kremenu, Bodoljska grapa

9 cm, xx 1 cm

0.5 s, močna

Sadra, premogovnik Velenje, Jama Skale, najdba in zbirka Jože Rihtar

29 cm

0.5 s, močna

Siga, 

Kalška gora

11 cm

0.5 s, močna

Barit - (BaSO4), kalcit,

septarije Štrihovec

7 cm

0.5 s, dobra

Kalcit v septariji – spilitni geodi, kremen, peščenjak

(Veliki Rogatec) – Zgornji Špeh

7 cm, zelo dobra

(verjetno organsko onesnaženje)

Piromorfit (Pb5(PO4)3Cl), barit

Sitarjevec, Litija

zbirka Vojko Pavčič

0.1 – 0.5 cm xx

1 s, slaba

Barit - (BaSO4),

Septarije Štrihovec

zbirka Vojko Pavčič

3 cm

0.5 s, dobra

Barit - (BaSO4),

Sitarjevec, Litija najdba in zbirka Jože Rihtar

9 cm, 1cm xx

0.5 s, močna

Barit - (BaSO4), - septarija

Vajgen

Zbirka Franc Golob

4 cm, 1cm xx

0.5 s, močna

Barit - (BaSO4), - Remšnik

Najdba Zmago Žorž

12 cm, 1cm xx

2 s, slaba

Ferrierit, ((Na,K)2Mg(Si,Al)18O36(OH)·9H2O), septarije, Štrihovec, zbirka Vojko Pavčič

6 x 4, xx 5mm

0.5 s, dobra

Heulandit, ((Ca,Na)2-3Al3(Al,Si)2Si13O36·12H2O),kalcit, ferierit, septarije, Štrihovec

zbirka Vojko Pavčič

0.5 s, dobra

Heulandit, ((Ca,Na)2-3Al3(Al,Si)2Si13O36·12H2O),kalcit, ferrierit, barit, septarije, Štrihovec

najdba Mirjan Žorž

11 cm

0.5 s, močna

Eklogit (Disten s srajčko iz Korunda, omfacit, granat, kremen)

Oplotnica, Pohorje

1x2 cm

0.5 s, močna

Korund -(Al2O3) roza, v omfacitu

Oplotnica, Pohorje

10 cm

0.5 s, močna

Korund -(Al2O3) beli, eklogit, granati, kremen, omfacit

Oplotnica, Pohorje

6 cm

0.5 s, močna

Apatit, (Ca5(PO4)3(F,Cl,OH))?

zbirka Vojko Pavčič

1 s, dobra

Apatit, (Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)), Radkovec

zbirka Franc Golob

1 s, dobra

Apatit ob rogovači in plagioklazu - Čezlake

najdba Franc Golob

6 cm

0.5 s, dobra

Kianit – (Al2(SiO4)O),

Oplotnica, Pohorje

11 cm

5 s, zelo slaba

Kremenovi kristali z vključki, Malečnik – hitrorastoče rozete

najdba Vili Podgoršek

4,5 cm

0.5 s, dobra

Roženec, Mežica

7 cm

0.5 s, dobra

Kremenovi kristali z vključki – Bezuvljak

najdba Franc Stare

1 – 2 cm

0.5 s, dobra

Kremenovi kristali z vključki – Dobrina, Haloze

najdba Franc Stare

1 – 4 cm

0.5 s, dobra

Kremenovi kristali z vključki – Slovenjske gorice

najdba Vili Podgoršek

12 cm

0.5 s, močna

Kremenovi kristali z vključki

Vojsko

najdba Franc Stare

1 – 4 cm

0.5 s, slaba

Kremenovi kristali z vključki, kalcit, ++

Slovenjske gorice

najdba Vili Podgoršek

10 cm

0.5 s, močna

Kremenovi kristali z vključki, kalcit, ++

Slovenjske gorice, najdba Vili Podgoršek

9 cm

0.5 s, močna

Kremenovi kristali z vključki – Logatec

najdba Franc Stare

1 – 3 cm

0.5 s, močna

Kremenovi kristali z vključki – Slivnica

najdba Vojko Pavčič

0.5 – 2 cm

0.5 s, dobra

Ahat

najdba Franc Golob

12cm

0.5 s, dobra

Plagioklaz, karbonati – Črna na Koroškem

7 cm

0.5 s, dobra

Ortoklaz, Plagioklaz (modro)

Črna na Koroškem

12 cm

0.9 s, dobra

Wulfenit (PbMoO4 ),

(redki lepo fluorescirajo),

Mežica

12 cm

0.5 s, dobra

Wulfenit (PbMoO4 ), kalcit

Mežica

9 cm

0.5 s, dobra

Jantar

Velenjski rudnik

Najdba in zbirka Jože Rihtar

7 cm

0.5 s, dobra

Jantar

Velenjski rudnik

Najdba in zbirka Jože Rihtar

1 – 3.5 cm

0.5 s, dobra

Ozokerit

Pohorje (Tinčeva koča)

Marjan Vešnar

5 cm

0.5 močna

Idrialit (C22H14),

Idrija

4 cm

0.5 s, močna

Epsomit (MgSO4·7H2O),

Idrija, zbirka Mišo Serajnik

10 cm

0.5 s, močna

Meta Torbernit

Žirovski vrh

5 cm

0.5 s, močna

Autunit

Žirovski vrh

zbirka Jože Rihtar

5 cm

0.5 s, zelo močna

 

Sadra

Žirovski vrh

zbirka Jože Rihtar

12 cm

0.5 s, dobra

 

 

 

Sadra

Stranice

Zbirka, najdba Franc Golob

4 cm

0.5 s, dobra

 

 

 

Sadra

Mežica

Xx 2 mm

0.5 s, dobra

 

 

 

kalcit

Žirovski vrh

zbirka Jože Rihtar

12 cm

0.5 s, močna

 

 

 

Kalcit na okamenelem lesu

Rudnik velenje

najdba Jože Rihtar

12 cm

0.5 s, dobra

 

 

Aragonitni ježek

Kraška jama, SLO

3.5 cm

0.5 s, dobra

 

Aragonitni ježek

Podčetrtek

Zbirka Vojko Pavčič

7 cm

0.5 s, dobra

 

Aragonit (roza fluo.), kalcit, Barit - (BaSO4) – ne fluorescira, - Remšnik

Najdba Zmago Žorž

12 cm,

0.5 s dobra

Kianit (disten),

Pohorje,

najdba Tadej Dolenec

16 cm

0,5 s, močna

Pegmatit s šorliti – zelena fluoresc. še neznanega minerala (predvidoma Hialit – Opal-AN) - Ravne na Koroškem,

najdba Matej Dolenec

22 cm,

0,3 s, zelo močna

Hialit – Opal-AN na kremenu, Sopotnica pri Škofji Loki

7 cm,

0,3 s, zelo močna

Hialit Opal-AN na rumenem jaspisu

 Radkovec

Najdba in zbirka Franc Golob

1 s, zelo slaba

belo fluorescira spremljevalni mineral?

Opal beli z dendritnimi vključki, kamnolom Donik Pohorje

Najdba in zbirka Franc Golob

0.5 s, zelo dobra

Melit, rudnik Velenje,

zbirka fakultete za Geologijo v Lj.

12 cm

0,5 s, močna

Andezit z mandlji kalcedona – Smrekovec,

najdba Vili Rakovc

12 cm

0,5 s

močna

Laumontit, zeoliti, v andezitu  Smrekovec,

10 cm

0,5 s

močna

Kalcitna breča

Kamnolom Rudnik,

10 cm

1 s

dobra

Biotitno muskovitni blestnik,

okolica Dravograda

6 cm

0,5 s, močna

Cinobarit HgS s fluorescentnimi  vključki,

Šentanski rudnik, Podljubelj

8 cm

0,5 s

močna

Stibikonit, Fluorit, Blegoš

Marko Koplan

9 cm

2 s, dobra

Fosfatizirana breča

Divje Babe pri Cerknem

zbirka Vojko Pavčič

8 cm

0.5 s, zelo dobra, fosforescenca

Ime, nahajališče

Najditelj, zbirka

Čas osvetltve

Jakost fluorescence

 

navadna bela svetloba

SW – 254 nm UV

Hidrocinkit,

Mežica, SW UV

11cm

0,5 s, zelo močna

 

Dravit, ki fluorescira pod SW UV, Dravograd,

Najdba Ferdinand Blaznik

9 cm

0.5 s, dobra

 

Dolomit CaMg(CO3)2– Aragonit (CaCO3),

Tamar, Planica 

najdba in zbirka Vojko Pavčič

15 cm

0.5 s, dobra

Kalcit – (CaCO3)

Mežica, SW UV

zbirka Vojko Pavčič

8 cm

0.5 s, dobra

Kalcit – (CaCO3), Galenit

Mežica 

10 cm

0.5 s, dobra

Kalcit – (CaCO3), Halkopirit, malahit

Bodoljska grapa pri Škofli Loki 

13 cm

0.5 s, dobra

Kremenovi kristali z vključki Slovenjske gorice

najdba Vili Podgoršek

12 cm

0.5 s, dobra

Čizlakit, Čezlake

7 cm

2 s, slaba

Ortoklaz, Plagioklaz – Črna na Koroškem

12 cm

1.5 s, slaba

Mikroklin, Hialit, Strojna

13 cm

1.5 s, dobra

Scheelit, Mo.Šelit, Kope na Pohorju

11 cm

0.5 s, zelo močna

Scheelit, Powellit (na magnetitu) – Kope na Pohorju

0.1 – 2mm

0.5 s, zelo močna

Hialit – Opal-AN na kremenu, Sopotnica pri Škofji Loki

7 cm,

0,3 s, zelo močna

Opal,

Pleče – planina Kuhinja pod Krnom

Najdba Franc Stare

3 cm,

1 s, dobra

Hialit – Opal-AN v glinencu, Strojna, pri Ravnah na Koroškem

20x povečava,

0,3 s, zelo močna

Hialit – Opal-AN

 Radkovec

Najdba in zbirka Franc Golob

1 s, slaba

Ahat, kalcit v septariji

(Veliki Rogatec) – Zgornji Špeh

7 cm, dobra

Meta Torbernit

Žirovski vrh

5 cm

0.5 s, močna

Autunit

Žirovski vrh

zbirka Jože Rihtar

5 cm

0.5 s, zelo močna

 

Legenda fluorescence

zelo slaba

slaba

dobra

močna

zelo močna

Opis fluorescence

Slabo vidna

Vidna pri močni osvetlitvi od blizu

Takoj vidna

Izstopa od povprečja

Preglasi običajno fluorescenco

 

Za vse minerale brez vpisa zbirke – zbirka ET

Nikon D7100, zaslonka 20, čas osvetllitve po potrebi

Iščem info za:

Apatit, Krašnja, Šetviški predor ?

Sadra, Sitarjevec

Kalcit Pohorje

Mellit, R. Velenje

 

Scheelit, Uranocircite.. druge uranove rude

Skratka vse fluorescentne minerale, ki jih najdete… Hvala že v napej!

 

 

Vse fotografije ET